Kennis en innovatie
Tijd voor duidelijkheid over % scherming coatings

In de praktijk zijn er verschillende manieren gegroeid om de scherming door coatings aan te duiden. Dat kan tot misverstanden leiden. Mardenkro zorgt in het vervolg voor duidelijkheid.

Toen ReduSol op de markt kwam, was het gebruikelijk om het licht in de kas als een percentage van het licht buiten aan te geven. Veel van de regelingen in de kas, bijvoorbeeld het dichttrekken van het vaste scherm, zijn immers gebaseerd op de instraling van de zon.
Voor de aanduiding van de scherming door ReduSol sloot Mardenkro aan bij die traditie.
Maar als je aangeeft dat het schermingspercentage bijvoorbeeld 60% is, praat je over een bruto-percentage. Het is de optelsom van de coating en alle delen van de kas die licht weerkaatsen of blokkeren. In werkelijkheid is de bijdrage van ReduSol dan zo’n 30-40%.

Betere lichtinval

De bruto-aanduiding was geen bezwaar zolang coatings alleen ingezet werden voor scherming. Heel precies was het echter ook niet. En in de huidige tijd wekt het eigenlijk alleen maar verwarring.
Alle kassenbouwers hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om de lichtinval in de kas te verbeteren. Ander glas, grotere ruitmaten, lichtere constructiematerialen. Daardoor is het bruto-schermingspercentage gedaald. De verschillen tussen in lichtwering in oudere en nieuwe kassen zijn erg groot geworden, terwijl de coating nog precies hetzelfde doet. Dat geeft dus niet zo’n goed beeld.
Bovendien zijn modernere coatings als ReduFuse of ReduFlex niet ontwikkeld om het licht te weren, maar te sturen in een richting die voor het gewas het beste is. Als bijeffect schermen ze wel een heel klein percentage, maar als je dat met bruto-getallen aanduidt, krijg je een volstrekt verkeerd beeld.
Dat blijkt ook in de praktijk: soms ontstaan er misverstanden. Eigenlijk zou je bij afspraken en bij vergelijking van producten altijd expliciet moeten aangeven of het over bruto- of netto-scherming gaat.

Verschil tussen bruto en netto schermwaarden

Alleen nog netto-scherming

Mardenkro wil daar duidelijkheid in brengen en dat kan maar op één manier: door consequent alleen de netto-scherming van coatings te hanteren.
Het Lichtlab, onderdeel van Wageningen University & Research, heeft alle coatings van ReduSystems doorgemeten. Vroeger werd alleen de loodrechte transmissie gemeten, tegenwoordig de hemisferische transmissie. Dat wil zeggen: de transmissie als het licht van alle kanten komt. Dit is immers de natuurlijke situatie omdat de atmosfeer het zonlicht verstrooit, zodat het in alle hoeken op het kasdek valt.
We kiezen dus voor de netto hemisferische transmissie. Daaruit volgen de percentages scherming van warmte en licht. Dat zijn heel eenduidige getallen, die alleen afhankelijk zijn van de dikte van de coating.

Verschil tussen direct en netto hemisferische transmissie

Vanaf januari 2020 gebruiken we bij alle communicatie over ReduSystems producten deze netto scherming. Omrekenen naar bruto scherming is overigens eenvoudig: tel bij het netto getal 17% op voor de scherming van glas en 10 tot 20% voor de kasconstructie (afhankelijk van het type en de leeftijd van de kas).


Terug naar overzicht

Ook interessant:


Haze vervangen door Hortiscatter geeft meer informatie over lichtverdeling

De mate van verstrooiing van licht door diffuse coatings en glas wordt meestal met Haze aangeduid. Dat is in de markt zo gegroeid. Het begrip Hortiscatter geeft echter meer informatie over hoe het licht verdeeld is.

Lees meer over vervanging Haze door Hortiscatter

Begeleiding ReduSystems klanten

Begeleiding ReduSystems klanten

Om het maximale uit de ReduSystems coatings te halen, heeft Mardenkro besloten om in bepaalde gevallen ReduHeat en ReduFuse gebruikers een intensieve begeleiding aan te bieden.

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.